Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

גניבה או אבדה של הדרכון

 

גניבה או אבדה של הדרכון

 

אובדן או גניבה של הדרכון   

במקרה של גניבה או אובדן של הדרכון ובמצב חירום או צורך מוכח, שגרירות איטליה בתל אביב יכולה להנפיק במהירות מסמך נסיעות זמני (תעודת נסיעות חירום ETD) שיאפשר חזרה לאיטליה או למדינה בה יש למבקש מגורי קבע שהוכחו על ידי רישום בAIRE. רק במקרה זה לא יהיה צורך לקבוע פגישה באופן מקוון.

  • צריך להציג:
    מומלץ להגיש דיווח על גניבת הדרכון שהועבר לרשות המשטרה המקומית
  • 2 תצלומים בצבע עדכניים חזיתיים, זהים, על רקע לבן בגודל ס"מ3.5x4.5 
  • כרטיס טיסה לחזרה לאיטליה;
  • כל העותקים של המסמך שאבד / נגנב אם זמין;
  • במידת האפשר, מסמכים המוכיחים את זהות המבקש.
  • מזומן לתשלום (ראה תעריפים)

 


394