This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

תקלה במרכזת הטלפונים של השגרירות

Date:

07/09/2020


תקלה במרכזת הטלפונים של השגרירות

עקב תקלה, מרכזת הטלפונים של השגרירות (+972 3 510 4004) אינה פעילה כרגע. התקלה תתוקן בהקדם האפשרי.
המספר לסיוע טלפוני בעניינים קונסולריים הוא + 972 3 530 1901 והוא פעיל בימים שני-חמישי בשעות 09:00-13:00 ו-13:30-16:30 וביום שישי בשעות 09:00-13:00.
במקרה חירום של ממש וסכנה לשלומם של אזרחים איטלקים אפשר להתקשר למספר החירום +972 54 495 3862
ליצירת קשר במקרים אחרים אפשר לשלוח דואל לכתובות השונות של השגרירות המצויות בדף "צור קשר" באתר.


402