Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

אלופי השיוויון המגדרי

 

אלופי השיוויון המגדרי

בהתייחס ליוזמה שקידם משרד החוץ האיטלקי על פי המודל "אלופי המגדר הבינלאומיים" של האו"ם, נקטה שגרירות זו את הצעדים הבאים לקידום שוויון בין המינים ברמה הארגונית הפנימית ובהקרנתה החוצה בדרכים הבאות:

1. גידול במספר הנשים בכוח העבודה (צוות ניהולי, קבוע ועם חוזה) אשר הגיע ל -49% מהסך הכולל.

2. מתוך שישה סוכנים דיפלומטיים, 50% הן נשים (כולל התפקיד של סגן שגריר).

3.כדי להקל על ניהול החיים המקצועיים והפרטיים, הפגישות המקצועויות אינם נמשכות מעבר לשעה 18:00 ונמנעים מלקיים התחייבויות של עבודה בסופי שבוע וחגים, אלא אם קיים צורך מוצדק דחוף.

4. לאחר פנייה להנהלה קיבלנו בברכה סוכן דיפלומטי לתקופה קצרה כדי להגן על זכותה של יולדות שהיתה בחופשת לידה 

5. אנו מתחשבים בצרכים המשפחתיים של העובדים בתכנון החופשות ,החגים והמשמרות כמו כן התכנון מתבצע מוקדם ככל האפשר.

6. אנו מבטיחים ומעודדים ייצוג נשים ביוזמות ובאירועים המאורגנים או המקודמים על ידי השגרירות, כגון "וועדת הבחירה "הבאה של תוכנית האצה בישראל; ב"וועדת אוסף האמנות של השגרירות "הקרובה; בגופים הייצוגיים של איגוד המדענים והאקדמאים האיטלקים בישראל (AISSI), שבראשו אישה; מה"וועדה המדעית של השגרירות "הקרובה.


569