Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

הודעה על הארכת אשרות השהייה עד לתאריך 30 לאפריל 2021

תאריך:

ד / 02 / 2021


 הודעה על הארכת אשרות השהייה עד לתאריך 30 לאפריל 2021

אשרות שהייה שפג תוקפן בין התאריכים 31/01/2020 ל- 31/12/2020 יוארכו אוטומטית עד לתאריך 31/07/2021

להלן הכללים החלים כיום על כניסה לאיטליה מחדש של בעלי אישורי שהייה שפג תוקפם.

  • במקרה של חזרה לאיטליה עם טיסה ישירה (ללא עצירת ביניים)

תתאפשר כניסה מחודשת לשטח איטליה ללא אשרת כניסה חוזרת ו / או הערות נלוות.

  • חזרה לאיטליה בטיסה עם עצירת ביניים במדינת שנגן אחרת:

במקרה של טיסה עם עצירה ביניים באזור שנגן במדינה שאינה איטליה, החזרה לשטחה תתאפשר גם עם אשרת כניסה חוזרת שתונפק על ידי השגרירות.

  • חזרה לאיטליה עם עצירת ביניים עם במדינה שאינה שנגן

על מנת למנוע קשיים במעברים במדינות שאינן שנגן, השגרירות רשאית להוציא אישור קונסולרי אינפורמטיבי למי שמבקש זאת.

למידע נוסף, אנא צרו קשר במייל עם:

visti.telaviv@esteri.it

 


456