Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

קול קורא 2020 לפרסים והשתתפות בתרגומי יצירות ספרותיות ומדעיות איטלקיות לשפות זרות

תאריך:

ד / 03 / 2021


קול קורא 2020 לפרסים והשתתפות בתרגומי יצירות ספרותיות ומדעיות איטלקיות לשפות זרות

נפתח קול קורא 2020 לפרסים והשתתפות בתרגומי יצירות ספרותיות ומדעיות איטלקיות לשפות זרות (גם על גבי פלטפורמות דיגיטליות), הפקה, דיבוב או תרגום לכתוביות של סרטים קצרים, סרטים באורך מלא וסדרות טלוויזיה המיועדים להפצה באמצעי תקשורת המונים.

עורכים, מתרגמים, חברות הפקה, חברות דיבוב ותרגום לכתוביות, חברות הפצה, מוסדות תרבות ומוסדות בינלאומיים שמקום מושבם באיטליה או מחוצה לה, יכולים להגיש בקשה על פי ההנחיות הכלולות בקול הקורא ובאמצעות הטופס הייעודי עד 7 במאי 2021.


516