Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

PRENOTA@MI מערכת הזמנת תורים מקוונת חדשה

תאריך:

ד / 12 / 2021


PRENOTA@MI מערכת הזמנת תורים מקוונת חדשה

הפורטל המקוון החדש PRENOTA @ Mi

להזמנת תורים לשירותים קונסולריים, החליף את הפורטל הקודם PRENOTA ONLINE
,הפורטל החדש  מציע מספר תכונות חדשניות.
אבטחת היישומים הוגברה והוכנסו מערכות אימות חזקות יותר, על מנת לוודא את זהות המשתמש. הממשק הגרפי החדש, פשוט יותר, אינטואיטיבי וידידותי יותר, נועד גם לפשט את גישת המשתמש במהלך ההרשמה וההזמנה. הפורטל מציג גם מערכת לניהול רשימת המתנה, על מנת לא לאבד את העדיפות שנרכשה בעת הזמנת התור ולספק משוב למשתמש גם בהעדר רגעי של תורים. המשתמש יכול כבר בשלב ההזמנה להעלות לפורטל את המסמכים הדרושים למתן השירות המוזמן ובכך להפחית את זמני הטיפול בדלפק ביום התור.


601