Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

הנחיות חדשות לנוסעים לאיטליה

תאריך:

ד / 01 / 2022


הנחיות חדשות לנוסעים לאיטליה

 

הרשויות בישראל החליטו כי איטליה נחשבת ליעד בעל סיכון אפידמיולוגי בינוני (כתום),לכן הנסיעה לאיטליה מותרת אך לא מומלצת.

אולם על פי החוק האיטלקי, הנסיעה מישראל, הנמצאת ברשימת המדינות בקטגוריה D ,לאיטליה מותרת גם למטרת תיירות.

לכן, החל מה-26 באוקטובר, לנסועים מישראל לאיטליה, בנוסף למילוי "טופס איתור נוסעים" האירופי והצגת תעודת קורונה שהורדתם מאתר קופת החולים ולא ממשרד הבריאות (הקיו אר קוד של התעודה שמונפקת עלידי משרד הבריאות אינו עובד באיטליה)- המאשרת את השלמת מחזור החיסונים לחברת התעופה בעת העלייה למטוס, יהיה צורך גם לבצע בדיקת קורונה :אנטיגנית ,תוך 24 שעות לפני ההגעה לאיטליה או מולקולרית תוך 72 השעות לפני ההגעה.

שימו לב:חובה זו חלה גם על מחלימים!

למידע נוסף, אנו ממליצים להתייעץ בעמוד הייעודי של אתר שלנו ובאתר משרד הבריאות האיטלקי.

שימו לב!

מחלימים מקורונה,

על פי החקיקה האיטלקית, מי שהחלים מקורונה נחשב למחוסן אם הם התחסנו עם מנה אחת של חיסון לפחות, שאותו קיבלו תוך 6 חודשים ובכל מקרה לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר ההחלמה.

קטינים

1) בדיקה מולקורלית או אנטיגנית: כל הילדים מתחת לגיל 6 הנכנסים לאיטליה פטורים מבדיקת קורונה

מעל גיל 6 בדיקת קורונה חובה

2) בידוד: קטינים בין הגילאים 0 עד 5 פטורים מחובת הבידוד אם הם נוסעים עם הורה שהוא פטור מבידוד בגלל שיש לו תעודת חיסון; מגיל 6 עד 17 ( שטרם מלאו 18 ), פטורים מחובת בידוד אם הם נוסעים עם הורה שהוא פטור מבידוד בגלל שיש ברשותו תעודת חיסון; עם זאת, הם יצטרכו לעבור בדיקות מולקולריות או אנטיגן.

כל הקטינים בני 6 ומעלה נדרשים לעשות בדיקת קורונה. קטין מעל גיל שש שלא יעשה בדיקה גם אם ההורה שלו לא חייב בידוד, יהיה מחוייב בבידוד של חמישה ימים.


587