Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

נוהל הרשמה והשגת ויזה לסטודנטים המתכוונים ללמוד באוניברסיטאות איטלקיות ובמוסדות חינוך להשכלה גבוהה לשנה האקדמית 2021-2022

תאריך:

ד / 04 / 2021


נוהל הרשמה והשגת ויזה לסטודנטים המתכוונים ללמוד באוניברסיטאות איטלקיות ובמוסדות חינוך להשכלה גבוהה לשנה האקדמית 2021-2022

אם ברצונכם להירשם ללימודים להשכלה גבוהה באיטליה ואתם סטודנטים שאינם שייכים למדינה של האיחוד האירופי,יהיה עליכם לבקש אשרת כניסה לאיטליה לשהייה ממושכת.

עליכם להירשם מראש כפי שהתפרסם באתר משרד האוניברסיטאות והמחקר האיטלקי (MIUR) ובמדורים הייעודיים באתר שגרירות זו.

גם השנה ניתן להירשם מראש לפקולטה הנבחרת דרך פורטל universitaly. עם זאת, לאחר הרישום,תוכל לבקש את עזרתה של שגרירות זו להשלמת התהליך -

הצעד הראשון – יש לעיין בפורטל universitaly.

יש לבדוק קודם כל את כל המידע הרלוונטי על הקורסים השונים והאוניברסיטאות כפי שמוסבר בפורטל. רק לאחר שקיבלתם החלטה ברורה והבשלתם את בחירתכם, תוכלו להירשם מראש ללימודים בהם אתם מעוניינים.

שימו לב! יהיה עליכם לברר ישירות עם האוניברסיטה שנבחרה האם יש צורך במכתב זכאות לרישום לפני ההרשמה.

הצעד השני - הרשמה מקוונת מראש. בשלב זה, יהיה עליכם לבחור באפשרות :'בקשה לרישום מראש> יבקשה לרישום מוקדם חדש' ,כדי להתחיל בתהליך. זכרו כי תוכלו לשלוח רק בקשה אחת להרשמה מוקדמת לשנת הלימודים 2021/2022, ובכך לבחור באוניברסיטה אחת ומסלול לימודים יחיד.

בעת השלמת 'בקשת ההרשמה מראש' יהיה עליכם להעלות את המסמכים הבאים לפורטל:

Ø העתק הדרכון

Ø 'בגרות מליאה' (תעודת הבגרות) שיש עליה חותמת אפוסטיל של משרד החוץ ואשר תורגמה לאיטלקית (ראה רשימת מתרגמים)

Ø "הצהרת ערך" (אם כבר יש לכם מהעבר)

שימו לב! אם זו הפעם הראשונה שנרשמתם ומעולם לא קיבלתם "הצהרת ערך" לתעודות שלכם, תוכלו לבקש זאת מקונסוליה זו לאחר שהשלמתם את הליך ההרשמה. כדי לקבל הצהרת ערך,השארו בתיבת הדואר המיוחדת הממוקמת מחוץ למשרד הקונסולרי (בקומה ה -21 של 'בניין מגדל הסחר' ברחוב המרד, 25, תל אביב) מעטפה סגורה שבתוכה:

תעודת בגרות מליאה' מקורית מתורגמת ועם חותמת אפוסטיל של משרד החוץ, צילום דרכון והעתק אישור ההרשמה המוקדמת שעשיתם בפורטל אוניברסיטלי. צוות הקונסוליה יצור איתכם קשר ברגע שהצהרת הערך תהיה מוכנה לאיסוף. אם אתם מעדיפים שזה ישלח אליכם בדואר, השארו בתיבת הדואר שלנו מעטפה מבויילת מראש עם כתובת המגורים שלכם.

אם סיימתם את תוכנית הלימודים שלכם בחו"ל במדינה שאינה ישראל או איטליה, זכורו כי תצטרכו לבקש את הצהרת הערך מהקונסוליה האיטלקית המוסמכת למחוז המדינה בה למדתם.

שלב שלישי - בדוקו את תנאי ההרשמה הנוספים (בחינות כניסה ושפה). אם החלטתם להירשם ללימודי רפואה, וטרינריה, מקצועות בריאות ואדריכלות, בנוסף להרשמה מראש, יהיה עליכם לעבור גם בחינת קבלה ספציפית, שהצלחתה הינו תנאי להרשמה סופית ללימודים ולהנפקת אשרת השהייה .מידע על אופן ההרשמה למבחני הקבלה ותשלום העמלות הנלוות יהיה זמין בפורטל www.universitaly.it.

באשר לדרישות להרשמה לכל שאר הפקולטות, יהיה עליכם לפנות ישירות לאוניברסיטה הרלוונטית. לעיתים קרובות תדרשו לעבור בחינה בשפה האיטלקית.

שלב רביעי - הגשת בקשה לויזה. לאחר שצירפתם את כל המסמכים הנדרשים ועברתם את בחינות הקבלה או את מבחן השפה האיטלקית, ולאחר שההרשמה שלכם תאושר על ידי האוניברסיטה שאותה בחרתם בפורטל אוניברסיטאלי, תוכלו להגיש את בקשת אשרת השהייה שלכם לקונסוליה זו.

לשם כך תצטרכו לקבוע פגישה עם הקונסוליה דרך פורטל ההזמנות המקוון.

ביום הפגישה תצטרכו להביא איתכם:

1. טופס בקשת אשרת הכניסה (זמין בקישור זה);

2. תמונת פספורט;

3. דרכון בתוקף עד שלושה חודשים לפחות מעבר לתום האשרה המבוקשת;

4. תיעוד המוכיח את מיקום המגורים שלכם באיטליה;

5. תיעוד המוכיח כי ברשותכם אמצעים פיננסים נאותים למחייתכם באיטליה, בשווי של לא פחות מ- 460,28 אירו לכל חודש בשנת הלימודים (5.983,64 אירו לשנה). ניתן להוכיח את קיומם של האמצעים הפיננסים באמצעות הצהרות הבנק המעידות על חשבונכם האישי או המשפחתי, ערבויות הניתנות על ידי מוסדות איטלקיים או גופים בעלי מוניטין מוצק, או על ידי השלטון המקומי, או על ידי מוסדות זרים או גופים שנחשבים אמינים בעיני שגרירות זו;

6. תיעוד המוכיח את זמינות הסכום הדרוש לטיסה חזרה, או הצגת כרטיס הלוך ושוב;

7. תיעוד המוכיח כיסוי ביטוחי הולם לטיפול רפואי ואשפוזים;

8. כסף מזומן עבור תשלום הויזה.

לסיום, אנו מזכירים לכם כי עליכם להגיש את בקשת הויזה לפחות 15 יום לפני היציאה לאיטליה. מומלץ להגיש את בקשתכם מבעוד מועד!

שימו לב!

בתוך שמונה ימים מיום ההגעה לאיטליה תצטרכו להגיש בקשה להיתר שהייה במטה המשטרה המוסמכת. לשם כך אנו מזמינים אתכם לעיין במסמך המצורף "זכויות וחובות של הזר הנוגעים לרשומות ושהיות ארוכות טווח".

בהצלחה!


529