Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
ambasciata_telaviv

עדכון לגבי הוצאת דרכונים חדשים03/08/2012  

תאריך:

03/08/2012


עדכון לגבי הוצאת דרכונים חדשים03/08/2012  

החל ב-1 במרס 2010 יונפקו דרכונים אלקטרונים עם טביעת אצבעות דיגיטלית של בעל הדרכון..

לפיכן, מבקשי דרכונים יתבקשו להגיע באופן אישי לשגרירות ולתת טביעת אצבעות

במעמד הגשת הבקשה לדרכון        

הטיפול בכל הנתנים האישיים שיימסרו ייעשה על פי דרישות החקיקה על הטיפול בנתונים

אישיים ( תקנת חוק מסץ196\2003


136