Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
ambasciata_telaviv

07/02/2014  אשרור ההסכם בין איטליה לישראל בנושא הטבות סוציאליות

תאריך:

07/02/2014


07/02/2014  אשרור ההסכם בין איטליה לישראל בנושא הטבות סוציאליות

על פי הצעתה של שרת החוץ אמה בונינו, אישרה ממשלת איטליה בישיבתה ב-6 בפברואר 2014 את ההסכם בין איטליה לישראל בנושא הטבות סוציאליות, שנערך בירושלים ב-2 בפברואר 2010. ההסכם מסדיר את היחסים בין שתי המדינות בכל הנוגע לקביעת החוקים הישימים והקצבאות. עיקר ההסכם טמון בהגנה על עובדים המתניידים בעקבות החברות המעסיקות אותם ובאפשרות לסכם ולהעביר את הקצבאות במלואן. הטקסט מוגבל למעשה לשני המקרים הספציפיים הללו, ואינו מתייחס לטכניקות לתיאום דו-צדדי להשגת זכויות ושירותים סוציאליים נוספים בשתי המדינות. בבסיס ההסכם מצוי הרצון להבטיח לאזרחי איטליה שעבדו בתחומה לפני המעבר לישראל את האפשרות לקבל ישירות בישראל קצבאות התואמות את סכומי ההפרשות שנעשו באיטליה. לולא כן, אזרחי איטליה תושבי ישראל היו יכולים לקבל רק קצבה שוות- ערך למספר שנות ההפרשה אחרי המעבר לישראל, בלי אפשרות ליהנות מן ההפרשות שנעשו באיטליה.


191