Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
ambasciata_telaviv

09/05/2014 – הודעה על מלגות לשנה האקדמית 2014/2015 מטעם ממשלת איטליה לאזרחים איטלקים וישראלים שמקום מושבם ישראל.

תאריך:

09/05/2014


09/05/2014 – הודעה על מלגות לשנה האקדמית 2014/2015 מטעם ממשלת איטליה לאזרחים איטלקים וישראלים שמקום מושבם ישראל.

 

במסגרת הסכם התרבות הבילטרלי בין איטליה לישראל, גם השנה תעניק ממשלת איטליה מלגות לימודים באיטליה לאזרחים איטלקים וישראלים שמקום מושבם ישראל.

מידע מפורט נמצא באתר http://borseonline.esteri.it/BorseOnLine ובתקנון. למידע נוסף אפשר לפנות למכון האיטלקי לתרבות בתל אביב בטלפון 03-5161361 ובדואל iictelaviv@esteri.it .

המעוניינים ימלאו את טופס הבקשה המקוון בכתובת http://borseonline.esteri.it/BorseOnLine  לא יאוחר מ-28 במאי 2014 בשעה 12.00 בצהריים שעון איטליה, ולאחר מכן ישלחו בדואר רגיל עותק נייר חתום עם תמונת דרכון למכון האיטלקי לתרבות בתל אביב. באותו אתר יש מידע לגבי הדרישות, המסמכים ופרטי ההליך להשלמת הבקשה למלגה.

רשאים להגיש מועמדות סטודנטים בני 35 לכל היותר. מגבלת הגיל היא 45 רק במקרה של מועמדים שהם מורים לאיטלקית, ובתנאי שיש בידם להוכיח את פעילותם כמורים לאיטלקית בארץ המקור.

יש להדגיש כי ידע מתאים בשפה האיטלקית הוא תנאי הכרחי לקבלת מלגה ולהרשמה לקורס אוניברסיטאי. יש להציג אישור רשמי על ידע בשפה ברמת ביניים או B2 (לדוגמה CILS B2, CELI 3, PLIDA B2, INT.IT Roma Tre) או אישור שווה-ערך מטעם גוף או מוסד הוראה מקומי (לדוגמה המכון האיטלקי לתרבות, אגודת דנטה אליגיירי וכו').

להרשמה לקורסי הכשרה מתקדמים, לקורסים רבעוניים לשפה ותרבות איטלקית או לקורסים אוניברסיטאיים המתקיימים בשפה האנגלית במלואם, המועמדים נדרשים להוכיח ידע באיטלקית באמצעות אישור על ידע ברמה A2 או הצהרה שוות-ערך.


200