Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Accordo di cooperazione

 

Accordo di cooperazione

הסכמים לשיתוף פעולה
 
"מזכר הבנות" נחתם באפריל 2003 בין המשרד לאיכות הסביבה ואוניברסיטת תל אביב, בהמשך לכנס בנושא "טכנולוגיות סביבתיות".
המזכר נועד לאפשר תוכנית שיתוף פעולה בין הצדדים. משרד איכות הסביבה של איטליה היקצה סכום של מליון וחצי יורו ליישום תוכנית שיתוף הפעולה הכולל שישה פרוייקטים משותפים של מחקר.
הסכם נחתם ביוני 2003, בין אוניברסיטת חיפה (מכון קיסריה רוטשילד ליישומים אינטרדיסיפלינריים במדעי המחשב) ומכון טרנטינו לתרבות (המחרכז למחקר מדעי ולטכנולוגיה) במסגרת כנס שכותרתו היתה "מדעי המחשב: מחקר ויישומי אינטיליגנציה מלאכותית בתעשייה". מטרת ההסכם להוציא לפועל פרויקט מחקר שמישכו שלוש שנים אשר נושאו "טכנולוגיות מתקדמות להתפתחות אנושית".
שני הגופים היקצו יחד סכום של כמליון ומאתיים אלף יורו ליישום הפרוייקט. "הצהרת כוונות משותפת בתחום שיתוף הפעולה בחקלאות" נחתם בדצמבר 2003, על ידי שרי החקלאות של שתי המדינות, בעקבות כנס שנושאו היה "חקלאות: מחקר ויישומים".
הסכם איטלקי ישראלי לשיתוף פעולה בתחום הבריאות והמחקר הרפואי נכנס לתוקפו באוגוסט 2003: פעילויות מרשימות כבר יצאו לדרך תחת הסכם זה, בשיתוף המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. השותף האיטלקי המרכזי הינו  Istituto Regina Elenaשברומא. קיים הסכם לשיתוף פעולה תרבותי בין ישראל ואיטליה כבר מ-1971. התוכנית האקזיקוטיבית הרלוונטית לשנים 2004-2007 נחתמה ב-17 במרץ 2004, וצופה קידומם של חמישה פרוייקטים שיתופיים של מחקר. מספר הסכמים לשיתוף פעולה נחתמו בין האוניברסיטאות ומוסדות אחרים בין שתי המדינות. שיתוף הפעולה במסגרת ההסכמים הללו מתנהל בעיקר בדרך של חילופי מרצים וסטודנטים, וביקורי משלחות מדעיות.


75