Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
ambasciata_telaviv

Accordi

 

Accordi


הסכמים בין איטליה למדינת ישראל
  
1. אשרור ומתן תוקף ע"פ חוק מס' 74 מתאריך 20 במרס 2003, להסכם לסיוע אדמינסטרטיבי הדדי למניעה, חקירה וסיכול של עבירות מס בין ממשלת הרפובליקה האיטלקית לממשלת ישראל, בצירוף נספח אשר נחתם ברומא ביום 27 באפריל 1999
(GU n. 91 del 18-4-2003 - Suppl. Ordinario n.66).              
2. חליפת מכתבים בנוגע למעמד "מדינה מועדפת ביותר" בתחום המסחרי; חתימה ב-8 בנובמבר 1951
3. חליפת מכתבים המגבשת מעמד של "מדינה מועדפת ביותר" בכל הנוגע ליחס כלפי כלי השייט העוגנים בנמלים ההדדיים; חתימה ב-22 במאי 1953.
4. הסכם מסחרי: חתימת ההסכם ב-5 במרס 1954.
5. הסכם למניעת כפל מס לגבי הכנסות הנובעות מתנועה ימית או אווירית; חתימת ההסכם ב-10 ביוני 1955.
6. חליפת מכתבים הנוגעת לביטול אשרות בדרכונים דיפלומטיים; חתימה ב-30 באוגוסט 1961.
7. חליפת מכתבים הנוגעת לביטול אשרות בדרכונים של שירות המדינה; חתימה ב-10 במרץ 1964.  
8. חליפת מכתבים בהמשך להסכם המסחרי מיום 5 במרס 1954.
9. סעיף חדש נוסף על מנת להבטיח את כניסתם לתוקף של חוקי השוק האירופי המשותף; נחתם ב-3 באוקטובר 1965.
10. אמנה למניעת כפל מס לגבי מיסים על ירושות "Mortis Causa"; חתימה ב- 22 אפריל 1968.
11. חליפת מכתבים המשנה את האמנה בדבר הטלת מס על ירושות "Mortis Causa" מיום 22 באפריל 1968; חתימה ב-21 במרס 1970.
12. חליפת מכתבים בתחום הכלכלי; חתימה ב-10 ביוני 1971.
13. הסכם בתחום התרבות, עם פרוטוקול נספח; חתימת ההסכם ב-11 בנובמבר 1971.
14. הסכם בנוגע למעבר יבשתי של סחורות; חתימת ההסכם ב-2 באוגוסט 1972.
15. הסכם לשיתוף פעולה בתחום התיירות; חתימת ההסכם ב-27 במרץ 1973.
16. פרוטוקול נספח להסכם בתחום התרבות מיום 11 בנובמבר 1971; חתימה ב-11 ביולי 1975.
17. הסכם בעניין שירותים אוויריים בין הטריטוריות ההדדיות, עם טבלה נספחת; חתימה ב-18 במאי 1979.
18. חליפת מכתבים בנוגע לחסינות המשפטית של אנשי ה-MFO הנמצאים בחופשה בישראל; חתימה ב-30 ספטמבר 1982.
19. הסכם להפקות משותפות בתחום ההפקות הקולנועיות; חתימת ההסכם ב-2 בינואר 1985.
20. הסכם לשיתוף פעולה במאבק נגד טרור, סחר בסמים ופשיעה חמורה אחרת; חתימת ההסכם ב-4 בדצמבר 1986.
21. חליפת מכתבים בנוגע לחקיקה סיעודית החלה על עובדים של מדינה אחת העובדים באופן זמני בטריטוריה של מדינה אחרת; חתימה ב-7 בינואר 1987.
22. חליפת מכתבים, היוצרת הסכם, בנוגע לאישורי שייט, אישור או קבלת מוצרים אזרחיים הקשורים לשייט ולתעופה וקבלת שירותי תחזוקה; חתימת ההסכם ב-2 במאי 1990.
23. הסכם לתוכנית שיתוף פעולה במחקר בתחום האנרגיה; חתימת ההסכם ב-26 בינואר 1992.
24. הסכם לשיתוף פעולה במאבק נגד טרור, פשע מאורגן והברחת סמים; חתימת ההסכם ב-13 בספטמבר 1994.
25. אמנה למניעת כפל מס בנוגע למיסי הכנסה ומיסוי הון ולמניעת העלמת מס; חתימת ההסכם ב-8 בספטמבר 1995.
26. הסכם לשיתוף פעולה בתחום המחקר ובתחום המו"פ התעשייתי, המדעי והטכנולוגי; חתימת ההסכם ב-13 ביוני 2000. 
27. הסכם לשיתוף פעולה בתחום אבטחת רשתות, נחתם ברומא בשנת 2004 ונכנס לתוקף בשנת 2006. 
28. הסכם לשיתוף פעולה במאבק נגד הברחת סמים, טרור ופשיעה חמורה אחרת, נחתם בישראל בשנת 2005 ונכנס לתוקף בשנת 2007.  

בנוסף להבנות אלה, קיימים הסכמים חשובים הנמצאים בתהליכי גיבוש (בנושאים של סיוע משפטי, ביטחון סוציאלי והכרה ברישיונות נהיגה). כמו כן קיימים מזכרי הבנה רבים, פרוטוקולים ביצועיים והבנות בין גופי ממשל מחוזיים ומקומיים וגופים ציבוריים איטלקיים לבין מדינת ישראל ומוסדותיה.


50