Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

קביעת פגישות מראש. בעקבות הפסקת קבלת הקהל השרות אינו פעיל זמנית

 

קביעת פגישות מראש. בעקבות הפסקת קבלת הקהל השרות אינו פעיל זמנית

 

     מערכת מקוונת להזמנת תורים

בהתאם להגבלות הסגר שהטילו הרשויות בישראל הכוללות הגבלת קבלת קהל ופעילויות עבודה לא חיוניות,

מערכת הזמנות התורים המקוונת מושעת עד לתאריך 31 בינואר 2021.

תורים שכבר הוזמנו לתקופה זו ,יתוכננו מחדש למי שמעוניין בכך ,בתום "הסגר".

במהלך תקופה זו, תבטיח המחלקה הקונסולרית את השרותים הבאים בלבד:

שירותים בעלי צורך דחוף שלא ניתנים לדיחוי

שרותים שניתן לטפל בהם בצורה מקוונת

אנא שלחו בקשות לשירותים הנ"ל במייל לכתובת consolato.telaviv@esteri.it ו- Visa.telaviv@esteri.it. 


102