Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
ambasciata_telaviv

גביעת פגישות מראש

 

גביעת פגישות מראש

 פגישות מראש

  שירותים קונסולריים אך ורק לפי תור שנקבע מראש  מערכת המקוונת . אין אפשרות לקבוע תור בבדואל ובטלפון.

לתשומת לב:
להליכים המבוקשים ביותר ייתכנו זמני המתנה של יותר מחודשיים. השגרירות מודעת לקשיים בקביעת תורים. המערכת המקוונת פועלת כשורה, אך מספר הפניות הגדול גורם לכך שהתורים נתפסים במהירות רבה. בכל יום נפתח יום עתידי נוסף לתורים והפונים מוזמנים לנסות שוב עד שיצליחו לקבוע תור. אין אפשרות לקבוע תור בטלפון או בדואל.

לכל הליך יש לקבוע תור נפרד. הצוות באשנבי הקבלה יטפל בפונים אך ורק לפי השירות הקונסולרי שהוזמן מראש ולפי מספר האנשים שבשבילם נקבע התור. אנשים נוספים שיצטרפו למי שקבע את התור – אם יקבלו שירותים קונסולריים – יצטרכו לשלם דמי דחיפות, שכן התייצבו בלי תור.

הפונים צריכים להגיע לקונסוליה לפחות 20 דקות לפני המועד שנקבע, על מנת לאפשר לאנשי הביטחון לזהות אותם. המאחרים לא יתקבלו ויצטרכו לקבוע תור מקוון נוסף.

המערכת המקוונת מאפשרת ביטול תורים. אם אינכם נזקקים עוד לתור שקבעתם, הנכם מתבקשים לבטל אותו, לטובת פונים אחרים שיוכלו לנצלו.

לתשומת לב:
עשרה ימים לפני התאריך שנקבע, יישלח אליכם דואל אוטומטי לאישור התור. חובה לאשר את התור במערכת עד שלושה ימים לפני התאריך שנקבע, אחרת התור יימחק אוטומטית. מי שיתייצב בקונסוליה למרות ביטול התור, ייאלץ לשלם דמי דחיפות שכן הוא בחזקת פונה שלא קבע תור


frecciadestra bottoneappuntam1  

 


102