Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

כניסה לאיטליה עם בעלי חיים

 

כניסה לאיטליה עם בעלי חיים

החקיקה האיטלקית מאפשרת כניסה לאיטליה מישראל עם חמש חיות מחמד לכל היותר, בתנאי שבעל החיים:
בעל שבב או קעקוע קריא אם נעשה לפני ה 3 ביולי 2011;

  • חוסן נגד כלבת;
  • עבר טיפול נגד תולעת Echinococcus multilocularis;
  • לכל חיה חייבת להיות גם:
  • · תעודה וטרינרית אירופאית מקורית (דו-לשונית) שהופקה על ידי הרשות המקומית המוסמכת, ב-10 הימים שלפני היציאה. אישור זה חייב לכלול:
  • זיהוי בעל החיים באמצעות שבב;
  • חיסון הכלבת שבוצע;

תעודה זו תקפה לנסיעות בתוך אירופה לתקופה מקסימלית של 4 חודשים או עד תאריך התפוגה של החיסונים.
תעודת חיסון מקורית נגד כלבת וכל חיסון תקף אחר (בעלי חיים חייבים להיות מחוסנים לא פחות מ-21 ימים ולא יותר משנה מתאריך הגעתם לאיטליה).
אישור על קיום נוגדנים נגד כלבת, בתוצאה של לפחות 0.5 IU/ml, שהתבצע במעבדה מאושרת (ניתן לייבא בעלי חיים לא לפני 3 חודשים ממועד הבדיקה).

שימו לב!

חיות מחמד המגיעות מישראל, חייבות תעודת בריאות של האיחוד האירופי שהונפקה על ידי וטרינר רשמי השייך לשירות הווטרינרי הציבורי של מדינת היציאה (משרד החקלאות) לא יותר מ-10 ימים לפני הגעת חיית המחמד לאירופה. התעודה תקפה לנסיעות בין מדינות האיחוד האירופי למשך 4 חודשים מתאריך זה או עד לפקיעת חיסון הכלבת.
כמו כן, יש למלא הצהרה בכתב המציינת כי נסיעת חיית המחמד אינה מסיבות מסחריות ולצרף אותה לתעודת הבריאות של חיית המחמד שלכם. הצהרה זו נדרשת גם אם חיית המחמד שלך נוסעת באחריות של אדם מורשה על ידך. במקרה זה, חיית המחמד שלך חייבת להתאחד איתך מחדש תוך 5 ימים מהנסיעה שלך.


606