Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

רישום נשואין

 

רישום נשואין

 

רישום תעודת נישואין

הבקשה לרישום תעודת נישואין אינה מחייבת את נוכחותו הפיזית של המבקש בקונסוליה והיא יכולה להתבצע בקלות באמצעות ההליך הבא:

1. מלא את טופס הבקשה (נ.ב. על הטופס להיות חתום על ידי שני בני הזוג);

2.  צרף את תעודת הנישואין המקורית הישראלית (לא ניתן לקבל העתק), מאושרת על ידי משרד הדתות ובתוספת חותמת"אפוסטיל" שהונפקה על ידי משרד החוץ הישראלי (למידע נוסף על אופן השגת אפוסטיל לחץ כאן );

3.  צרף את התרגום האיטלקי שבוצע עלידי מתרגם המוכר עלידי לשגרירות ;

4.  צרף צילום דרכונים או תעודות זהות של בני הזוג;

את התיעוד יש לשלוח לבדיקה בפורמט פי.די.אף למייל:telaviv.sportello@esteri.it

כשתקבלו אישור על תקינות המסמכים תוכלו לשלוח אותם בדואר רשום ל:

שגרירות איטליה ,המחלקה הקונסולרית

רחוב המרד 25

תל אביב

6812508

לחלופין ניתן לשלשל ישירות לתיבת הדואר של הקונסוליה (שני עד שישי), הממוקמת בכניסה לשגרירות (בקומה 21, מגדל הסחר, רחוב האמרד 25, תל אביב)

אם התיעוד מלא ונכון וניתן להעביר את המסמכים,יש לציין שהאישורים המקוריים לא יוחזרו

 


396