Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

רישום תעודת פטירה

 

רישום תעודת פטירה

 

רישום תעודת פטירה

הבקשה לרישום תעודת פטירה אינה מצריכה נוכחות פיזית של המבקש בקונסוליה והיא יכולה להתבצע בקלות באופן הבא:

1. מלא את טופס הבקשה;

2. צרף את תעודת הפטירה הישראלית המקורית (לא ניתן לקבל העתק), בצירוף "אפוסטיל" שהונפק על ידי משרד החוץ הישראלי (למידע נוסף על אופן השגת אפוסטיל לחץ כאן );

3. צרף את התרגום האיטלקי שבוצע  עלידי מתרגם המוכר עלידי השגרירות;

יש לשלוח את התיעוד ל:

באמצעות הדואר לקונסוליה בכתובת:

שגרירות איטליה בתל אביב - המחלקה הקונסולריות

רחוב המרד 25

תל-אביב 6812508

או לשלשל ישירות לתיבת הדואר של הקונסוליה, (ימי שני עד שישי), הממוקמת בכניסה לשגרירות (בקומה 21, מגדל הסחר, רחוב האמרד 25, תל אביב)

לפני השליחה יש ליצור קשר עם הצוות שלנו, באמצעות הטלפון או באמצעות הדוא"ל , כדי לוודא שכל התיעוד מלא ונכון.

אם התיעוד מלא ונכון וניתן להעביר את המסמכים,יש לציין שהאישורים המקוריים לא יוחזרו


398