Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

מידע ושרירותיים

 

מידע ושרירותיים

     info 

לאור מצב החירום האפידמיולוגי המתמשך והצעדים המגבילים שננקטו למניעת
התפשטות ה- COVID-19, המחלקה הקונסולרית של שגרירות איטליה בתל
אביב, תמשיך לספק שירותים קונסולריים שהם בעלי אופי חיוני בלבד. במידה והנכם
זקוקים לקבלת שרות באופן דחוף, הנכם מוזמנים לפנות אלינו ולדווח
על כך באמצעות כתיבת מייל לכתובת הדוא"ל consolato.telaviv@esteri.it

תכנון מחודש של הפגישות באמצעות פלטפורמת "Prenota on line" יבוצע בהדרגה, לאחר סיום מצב החירום הבריאותי, עם פתיחתה מחדש של מערכת ההזמנות.

כדי להקל על אי הנוחות הזמנית, הרחבנו את שעות פעילות המענה
הטלפוני של הקונסוליה, שאליה ניתן להגיע במספרים הבאים:

97235301901+

97235104004+

(בהישמע
ההודעה הקולית, חייגו שלוחה 125)

מספרים
אלה פעילים במשבצות הזמן הבאות:

------------------------------------------------------------------------------------------------

שני חמישי:09:00-13:00 ו 13:30-16:30

------------------------------------------------------------------------------------------------

יום שישי:09:00-13:00

------------------------------------------------------------------------------------------------

מספר חירום
(פעיל תמיד)

הטלפון
הסלולרי לשעת חירום של השגרירות פעיל כל יום וניתן לחייג אליו בכל עת במספר: 972544953862+

הנכם
מוזמנים להתקשר למספר זה אך ורק במקרה חירום, ולהשאיר את הקו פנוי לכל מי שזקוק לו
באמת.


25