Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

מידע ושרירותיים

 

מידע ושרירותיים

מידע ושירותים      info 


  למידע קונסולירי יש להתקשר אך ורק משעה 13.30 עד שעה 15.30 מיום שני עד יום חמישי  למספר  00972-3-5301901
דרכונים ושרותים הקונסולרית נא לפנות ל אתר שרותים קונסולרי
השגרירות פתוחה לקהל מיום שני עד יום שישי בשעות 9.00-12.00. השירותים הקונסולריים ניתנים בתיאום מראש בלבד.


תורים (פרט לבקשת אשרות כניםה לאיטליה) נקבעים אך ורק במערכת המקוונת.

לתשומת לב: יש לאשר את התור על פי ההוראות בקבעת התורץ במקרה שלא יאושר,התור יבוטל

על מנת לבקש תור להנפקת אשרה כניסה לאיטליה יש
 לציין מטרה, שם פרטי,שם משפחה,אזרחות,משך ותאריכים מדויקים של הנסיעה  המתוכננת ותאריכי הביקור visti.telaviv@esteri.it  יש לשלוח דוא"ל לכתובת 

מקבלי קצבאות אינם צריכים לקבוע תור על מנת לאמת את החתימה על אישור החיים. הם יכולים להגיע לשגרירות בימים שני, רביעי או שישי מ-10.00 עד 12.00.

את ההליך אפשר לבצע גם בקונסוליות הכבוד באילת, באר שבע וחיפה
.


למידע כללי על נהלים ודרישות במתן שירותים קונסולריים יש לפנות לפרק הקונסולרי באתר משרד החוץ האיטלקי. (בשפה האיטלקית בלבד). למידע לגבי הנהלים הספציפיים הנוגעים בשגרירות איטליה בתל אביב, ראה שירותים קונסולריים.
על מנת לפשט את התקשורת ואת אספקת השירותים הקונסולריים,ולקאת הפעלת הפלטפורמה לשירותים קונסולריים מקווים,אנו מעודדים את אזרחי איטליה לשלוח את כתובת הדואל שלהם ל
 consolato.telaviv@esteri.it

 


25