Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

בעלי חיים לשטח איטליה

 

בעלי חיים לשטח איטליה

 בעלי חיים לשטח איטליה

dog
(Ingresso in Italia di animali domestici)

מידע מפורט ועדכני לגבי יבוא בעלי חיים ביתיים (כלבים, חתולים וחמוסים) לאירופה נמצא באתר האינטרנט של הנציבות האירופית.
הדרישות משתנות על פי מדינת המוצא ומדינת היעד של בעל החיים

הדרישות ליבוא של עד חמישה בעלי חיים ביתיים מישראל לאיטליה:

בעלי החיים חייבים להיות מזוהים ע"י שבב או קעקוע קריא שבוצע לפני 3 ביולי 2011 ואשר הקוד האלפא-נומרי בו תואם את הקוד על גבי האישור הרפואי.

נדרש אישור רפואי המעיד כי בוצעו חיסון נגד כלבת ובדיקת דם במעבדה מאושרת, לא יותר משלושה חודשים לפני הנסיעה. לאישור יש לצרף את המסמכים הכוללים את הבדיקות הרפואיות ואת נתוני הזיהוי של בעל החיים. האישור תקף לתנועה בתוך האיחוד האירופי לפרק זמן של ארבעה חודשים או עד פקיעת תוקפו של החיסון הקודם. אין צורך לחזור על הבדיקות לגבי בעלי חיים שחוסנו באופן קבוע. תקופת שלושת החודשים דנן אינה מתייחסת לחזרתו של בעל חיים שבדרכון שלו מצוין שהבדיקות בוצעו לפני עזיבת שטח האיחוד האירופי.


233