Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

אימות מסמכים

 

אימות מסמכים

אימות מסמכים:
האימות מאפשר לתת תוקף חוקי למסמכים שמקורם במדינות אחרות. יש לבחור באפשרות זו על מנת לקבל שירותי אימות של מסמכים רשמיים, אימות חתימות, אימות העתקים נאמנים למקור ואימות תרגומים בתשלום (אך ורק מעברית לאיטלקית). למידע נוסף יש לפנות לאתר משרד החוץ האיטלקי.
קביעת טור לפגישה

סטודנט אשר לומד באיטליה זכאי לשירות זה בחינם עם הצגת עותק של "כרטיס סטודנט" מהאוניברסיטה באיטליה או ראיה אחרת לכך שהוא סטודנט רשום ופעיל.
לעומת זאת, סטודנט שנרשם לאוניברסיטה אך תרם התקבל בפועל ללימודים חייב בתשלום

את ההליך אפשר לבצע גם בקונסוליות הכבוד באילת, באר שבע וחיפה ונצרת


234