Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

אוניברסיטה

 

אוניברסיטה

 

טרום-הרשמה לאוניברסיטאות באיטליה לשנת הלימודים

הכוונה: מידע על מועדי מבחנים, קורסים, מקומות פנויים ועלויות באוניברסיטאות אפשר למצוא באתר www.universitaly.it . לחילופין אפשר לפנות למכון האיטלקי לתרבות בתל אביב או בחיפה או ישירות לאוניברסיטה עצמה.

הרשמה לפי מקום המגורים: תושבי כל שטח מדינת ישראל למעט תושבי אזור ירושלים, הנדרשים לפנות לקונסוליה הכללית של איטליה בירושלים לביצוע התהליך כולו.
אזרחי ישראל המתגוררים דרך קבע בחו"ל יכולים לבקש בשגרירות הצהרת הערכת תעודות. יהיה עליהם לבצע את הטרום-הרשמה בקונסוליה האיטלקית במקום מגוריהם.

אשרת לימודים: בניגוד לשנים קודמות, אפשר יהיה לבקש אשרת לימודים רק אחרי הצגת מכתב הרשמה שיתקבל מן האוניברסיטה. פירוש הדבר הוא כי הסטודנטים יגשו למבחן הקבלה IMAT/ ויזדהו בדרכון ישראלי הכולל חותמת כניסה לאיטליה כתייר. רק כאשר יקבלו אישור רשמי כי התקבלו ללימודים יוכלו לפנות לכתובת הדואל visti.telaviv@esteri.it  כדי לבקש תור להנפקת אשרת “IMMATRICOLAZIONE UNIVERSITA'”. לשם כך יהיה עליהם לחזור לישראל ולחכות שבוע לפחות כדי לקבל את הדרכון עם האשרה המוחתמת. אחר כך יוכלו לחזור לאיטליה ולהתחיל ללמוד.
חשוב:
ברגע שיפורסמו תוצאות הבחינות והקבלה או אי הקבלה ללימודים, חשוב ביותר למסור למזכירות הסטודנטים את קבלת התשלום שנדרש בזמן בקשת מכתב הקבלה
.

סוגי הרשמה לאוניברסיטאות באיטליה

הרשמה ישירה: אזרחי האיחוד האירופי או מי שמעוניינים להירשם לאוניברסיטאות פרטיות יירשמו באופן עצמאי ויבדקו ישירות מול מזכירות האוניברסיטה מהם המסמכים הנחוצים לשם ההרשמה. בדרך כלל מדובר בהצהרת הערכת תעודות (שמנפיקה הקונסוליה).
אזרחי ישראל שהם גם אזרחי איטליה חייבים להירשם ישירות באוניברסיטה כמו אזרחים איטלקים.
אזרחי ישראל שהם גם אזרחים של מדינה אירופית אחרת (למעט איטליה) יכולים לבחור האם להירשם בטרום-הרשמה כישראלים או כאירופאים.

טרום-הרשמה: האוניברסיטאות הציבוריות האיטלקיות דורשות את תהליך הטרום-הרשמה מאזרחים שאינם אירופאים6(.

1) תאריך אחרון: מעבר לתאריך שנקבע ע"י משרד החינוך, האוניברסיטאות והמחקר האיטלקי (בדרך כלל 7 ביולי) לא יתאפשר לבצע את הטרום-הרשמה. לא יהיו שום חריגים לכלל הזה.

2) דרישות סף: בגרות מלאה וציון פסיכומטרי לפחות 400.

3) פגישה לטרום-הרשמה:
• יש לקבוע פגישה באמצעות המערכת המקוונת בקישור studenti università
• הסטודנטים חייבים להתייצב אישית לפגישה.
• מי שעשה כבר בעבר את הטרום-הרשמה חייב להביא את כל המסמכים ולצרף הצהרת הערכת תעודות (ראה דוגמה) מקורית ועותק שלה.
טופס A מלא וחתום. ראה הוראות. חיוני לפרט באופן ברור את שם האוניברסיטה המועדפת, החוג ושפת הלימודים הרצויה.
• דרכון בתוקף.
• בגרות מלאה עם אפוסטיל ותרגום לאיטלקית. ראה רשימת מתרגמים.
• תוצאות הפסיכומטרי – המסמך המקורי באנגלית, או המסמך בעברית עם תרגום לאיטלקית.
• 2 צילומים של כל מסמך שיש להגיש – מקור, תרגום, אפוסטיל. יש לסדר באותו סדר של המסמך המקורי שהוצג.
• 2תמונות במידות 4.5*3.5 ס"מ עדכניות וחדשות
טופס אימות תמונה ממולא
• מי שסיימו את לימודי התיכון במדינה זרה או במערכת חינוך זרה צריכים לבקש הצהרת הערכת תעודות בקונסוליה האיטלקית הרלוונטית במדינת הלימודים. יש להציג את הצהרת הערכת התעודות בפגישה. בהיעדר הצהרת הערכת תעודות אפשר יהיה לבצע רישום, אך יהיה זה רישום מותנה.

4) רישום מותנה: אפשר להגיע לפגישה לטרום-הרשמה בלי תעודת בגרות ופסיכומטרי ולבקש להירשם ברישום מותנה: הסטודנט יקבל אישור להיבחן, בתנאי שעד אותו תאריך יוצגו המסמכים החסרים. באחריות הסטודנטים להשיג בזמן את המסמכים הנדרשים, כולל אישורים מהשגרירות. סטודנטים שלא יעמדו בתנאי זה בזמנים הנדרשים מסתכנים באי- קבלה לאוניברסיטה. את תאריך היעד המדויק להגשת המסמכים אפשר לקבל ע"י פנייה ישירה למזכירות הסטודנטים של כל אוניברסיטה.

5) הרשמה באתר universitaly ובאוניברסיטה: בנוסף לטרום-הרשמה בשגרירות, הסטודנטים חייבים להירשם למבחן או לחוג שהם מעוניינים בהם ולשלם את דמי הרישום הנדרשים הן באתר universitaly (רפואה, וטרינריה ואדריכלות) והן ישירות באתר האינטרנט של האוניברסיטה המבוקשת.
במועד ההרשמה למבחן באתר universitaly יש לבחור את האוניברסיטה בעדיפות ראשונה, שהיא אותה אוניברסיטה שצוינה בטופס A ובטרום-הרשמה (חובה). יש אפשרות להוסיף, בעדיפות נמוכה יותר, אוניברסיטאות אחרות שבהן מתקיימים לימודים לאותו תואר, למקרה שהציון לא יאפשר קבלה לאוניברסיטה שבעדיפות ראשונה.

טרום-הרשמה כפולה: בפגישת הטרום-הרשמה הסטודנטים אינם יכולים לבקש להירשם ללימודים הן באיטלקית והן באנגלית, לא באותו חוג ולא בחוגים שונים, לא באותה אוניברסיטה ולא בשתי אוניברסיטאות שונות)

7) שינוי בחירה: מומלץ שלא לבצע. אף על פי כן, עד התאריך האחרון לטרום-הרשמה אפשר לשלוח דואל ל- consolato.telaviv@esteri.it  ולבקש להחליף אוניברסיטה או חוג לימודים. יש להמתין לאישור.

אישור מסמכים: סטודנטים המבקשים לאשר תרגום לאיטלקית של מסמכים בעברית צריכים לקבוע במערכת המקוונת תור ל- legalizzazioni או לפנות לקונסוליות הכבוד בחיפה, נצרת, באר שבע או אילת. השירות עולה 57 ש"ח לכל דף בעברית (המחיר משתנה אחת לרבעון). סטודנטים שבידיהם כרטיס סטודנט של האוניברסיטה באיטליה או מכתב קבלה לאוניברסיטה יקבלו את השירות חינם.
אם אין תורים פנויים והאישור נדרש באופן דחוף, אפשר לשלוח דואל ל- consolato.telaviv@esteri.it  ולבקש תור מיוחד.

קוד מיסוי: יש לקבוע במערכת המקוונת תור ל- codice fiscale. לפגישה יש להביא את הטופס החתום ואת הדרכון. חשוב לציין שאת קוד המיסוי אפשר להשיג גם באיטליה עצמה.

.


238