Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

לימודים באיטליה

 

לימודים באיטליה

 

הרשמה טרומית לשנת הלימודים 2020-2021 באוניברסיטאות

1.     השתתפות במבחני הקבלה המתקיימים באיטליה

לאור מצב החירום שנגרם עקב מגפת הקורונה ולאור ההגבלות מחויבות המציאות שהוטלו על כניסת קהל למשרדי השגרירות, סטודנטים שצריכים לעבור מבחני קבלה ולהירשם בפורטל universitaly.it  יקבלו בימים הקרובים בדואר האלקטרוני "הצהרה קונסולרית" שמית מטעם השגרירות, על מנת להקל על כניסתם לאיטליה.

יש לשאת "הצהרה קונסולרית" זאת בכניסה לאיטליה ולהציג אותה למשטרת הגבולות.

2.     אשרה למטרת לימודים

בקשות לאשרת לימודים לשם "הרשמה לאוניברסיטה" (אשרה מסוג D "ארצית") יטופלו רק אחרי הצלחה במבחן הקבלה – אם האוניברסיטה דורשת מבחן – ועד 30 בנובמבר.

אחרי ההשתתפות במבחן הקבלה באיטליה, הסטודנטים נדרשים לחזור לישראל כדי להשיג את אשרת הלימודים הנחוצה.

3.     תקנות כניסה לאיטליה ושהייה בשטחה

עם ההגעה לאיטליה, הסטודנט יחתום על "הצהרה למטרת כניסה". גם בהיעדר תסמיני מחלה, ההצהרה היא התחייבות של הסטודנט כי יודיע על כניסתו באופן מיידי למחלקת המניעה של רשות הבריאות הממונה באזור, וכי ייכנס לבידוד לתקופה של 14 יום. ההודעה תכלול את כתובת המקום שבו יבלה את תקופת הבידוד. תקנה זו אינה תקפה במקרה שהשהות באיטליה לא תעלה על 120 שעות (5 ימים).

התקנות הנוגעות לכניסה לאיטליה משתנות באופן דינמי ומתעדכנות על בסיס המצב האפידמיולוגי באיטליה ובמדינות אחרות. לפיכך יש לבדוק בתכיפות רבה את המידע בקישור הבא.

4.     מתן "הצהרות ערך" (declaration of value)

סטודנטים שביצעו את ההרשמה הטרומית ואת ההרשמה למבחן הקבלה בפורטל universitaly.it  ואשר זקוקים ל"הצהרת ערך", יצטרכו לשים את המסמכים הבאים במעטפה סגורה בתיבת הדואר הנמצאת מחוץ למשרדי השגרירות בקומה ה-21 (אך ורק בימים שני עד שישי):

·       תעודת בגרות עם תרגום ואפוסטיל של משרד החוץ הישראלי;

·       העתק של הדרכון;

·       העתק של ההרשמה לאוניברסיטה האיטלקית;

·       פרטי קשר אישיים (מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת).

על מנת לקבל את "הצהרת הערך" אפשר להכניס למעטפה גם מעטפה מבוילת עם כתובת למשלוח חוזר. אפשרות נוספת היא שהשגרירות תיצור קשר עם הסטודנט כדי שיאסוף את המסמך בשגרירות באופן אישי.


106