Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

תרבות ושפה

 

תרבות ושפה

 

לימודים

הפיקוח על הוראת האיטלקית מציע השנה עבור לומדי איטלקית או תלמידים בודדים אפשרות חדשה או נוספת להיבחן לבגרות באיטלקית: עבודת גמר
שפה ותרבות

המכונים האיטלקיים לתרבות בתל אביב ובחיפה מהווים מקום מפגש ודיאלוג לאנשי רוח, אמנים, אנשי תרבות, אזרחי איטליה ואזרחי מדינות אחרות. אלה הם מרכזים פעילים להפצת השפה והתרבות האיטלקית, המקדמים יוזמות ופעילויות רבות של שיתוף פעולה תרבותי

אתרים:

univeritaly
      מכון האיטלקי לתרבות תל אביב
מכון האיטלקי לתרבות חיפה
מכון האיטלקי לתרבות la scuola תל אביב
מכון האיטלקי לתרבות la scuola חיפה


                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                           

 


19