Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

שפה ותרבות

 

שפה ותרבות

שפה ותרבות

שיתוף הפעולה התרבותי בין איטליה לישראל כפוף להסכם שיתוף הפעולה התרבותי משנת 1971, ונכנס לתוקף בשנת 1972.

יחסי התרבות בין שתי המדינות הם אינטנסיביים ביותר. מדיניות החוץ של איטליה בכל הנוגע לתרבות כוללת מערך פעילויות רחב, עם דגש מיוחד למדינות אגן הים התיכון. ישראל הינה יעד מועדף במסגרת פעילות זו. בזכות מעמדה אזורי ולאור היענות חיובית ליוזמות התרבות של איטליה. תוצרי תעשיית התרבות שלנו, במיוחד בתחום תעשיית ההוצאה לאור, הקולנוע והמוסיקה, מתקבלים באופן חיובי ביותר. השגרירות תומכת בתחומים אלו גם באמצעות יוזמות תרבות ספציפיות  של שני מכוני התרבות האיטלקיים.

הקולנוע האיטלקי זוכה להערכה רבה בישראל. כל שנה יש לאיטליה נוכחות משמעותית באירועים החשובים ביותר בתחום - הפסטיבל הבינלאומי בחיפה ופסטיבל הקולנוע בירושלים. פסטיבל הקולנוע האיטלקי – Cinema Italia מתקיים גם הוא מדי שנה. במהלך התקופה של הפסטיבל, אך לא רק במהלכה, הרבה סינמטקים בכל הארץ – ובראשם אלו בתל אביב, ירושלים והרצליה - מארגנים הקרנות של סרטים איטלקיים.

בשנת 2018 נכנס לתוקפו הסכם הפקה משותפת, אשר נחתם בין שתי המדינות ב-2013 ומיועד לקדם הפצות סרטים משותפות.

הפופולריות של העיצוב, הסיגנון והטעם איטלקיים בישראל תורמת להצלחת האירועים אותם השגרירות יוזמת בתחום העיצוב והאמנות. תערוכות וכנסים מתקיימים במיוחד סביב אירועים שנתיים בינלאומיים כגון יום העיצוב האיטלקי ויום העכשוויות, יוזמות שבשנים האחרונות משכו עניין ציבורי רב בישראל.

הספרות האיטלקית פופולארית מאוד גם בישראל הודות לתרגומים הרבים של יצירות איטלקיות - הן מהעבר והן בנות זמננו – לעברית. משרד החוץ האיטלקי מציע מידי שנה מענקים ופרסים למטרה הזו.

לבסוף, תמיד באותה חזית התרבותית, מתקיימית פעילות בישראל של שלוש חפירות ארכיאולוגיות בהן מעורבים חוקרים איטלקים מאוניברסיטאות לה ספיאנצה ברומא, האוניברסיטה ונויטלי נאפולי ואוניברסיטת פירנצה, אשר זוכות במימון של משרד החוץ האיטלקי.


19