Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

פעילות בתחום ארכיאולוגיה

 

פעילות בתחום ארכיאולוגיה

 

פעילות בתחום ארכיאולוגיה

נכון להיום שלושה מחקרים ארכיאולוגים מתבצעים בישראל ע"י חוקרים מאוניברסיטאות איטלקיות.

האוניברסיטאות האיטלקיות המעורבות במחקרים הן:

-  אוניברסיטת Sapienza ברומא בשיתוף המחלקה לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב חוקרת שני אתרים פליאוליתיים הידועים בשם "מערת קאסם" ו"רבדים". הפרויקט נועד ליישם טכניקות חדשניות לחקר ופירוש ההתנהגויות התרבותיות של אבותיהם של ההומו ספיינס וניאנדרטל לפני 500,000-200,000 שנה;

- אוניברסיטת Vanvitelli מבצעת מיפוי שיטתי של אתרים בישראל מהתקופה היוונית-רומית באמצעות שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר המסייעות בעבודות שימור ובפעילויות החפירה. האתרים המעורבים בפרויקט הם בעיקר בית שאן וקיסריה. הפרויקט כולל שיתוף פעולה עם רשות העתיקות . הפרויקט בישראל הוא חלק ממחקר גדול יותר של אותה אוניברסיטה הנקרא "Ptolemaica" המערב כמה אתרים ארכאולוגיים ברחבי אגן הים התיכון.

- פרויקט אוניברסיטת פירנצה קיבל השנה לראשונה את ההכרה המוסדית ע"י משרד החוץ האיטלקי. מטרת הפרויקט הינה ביצוע מחקר ארכיואלוגי ובניית תוכנית שיקום והערכה מחודשת של האתר הארכיאולוגי תל אשקלון. הפרויקט הוא תוצאה של שיתוף פעולה שהושק לפני מספר שנים בין אוניברסיטת פירנצה למכללה האקדמית אשקלון ומבוצע בשיתוף פעולה עם אנשי רשות העתיקות ורשות הגנים בישראל.

 


372