אתר זה משתמש בעוגיות טכניות, אנליטיות וצד שלישי.
על ידי המשך גלישה, אתה מקבל את השימוש בעוגיות.

העדפות cookies

מסלול משפחה

אנו מזכירים כי ניתן לחדש דרכון, רק במידה והוא בעל תוקף של לא יותר מ -6 חודשים.

כמו כן,לפני שמגיעים לחדש דרכון יש לוודא שהנתונים האישיים והמצב המשפחתי מעודכנים אצלנו .השגרירות שומרת לעצמה את הזכות לאמת את הדרישות לקביעת תורים יעודיים. אנא זכרו כי הצהרות כוזבות הן בעלות עונשין על פי חוק (סעיף 76 צו הנשיאותי 445/2000

אם המצב המשפחתי שלך מעודכן, את אישה בהריון או אם/אב צעיר לילד מתחת לגיל שנתיים, תוכלו להזמין תור להנפקה או חידוש הדרכון שלך דרך המערכת לקביעת תורים Prenot@mi על ידי בחירה שירות מסלול משפחה.

ביום הפגישה יש להתייצב בקונסוליה עם התיעוד הבא:

נשים בהריון

 • טופס בקשה להוצאת דרכון אותו יש לעלות מראש בפורטל לקביעת תורים בשדה :" אחר"
 • מכתב מהרופא או מהקופה שמעיד על ההריון
 • דרכון קודם
 • תעודת זהות ישראלית או איטלקית תקפה
 • מזומן לתשלום (ראה תעריפים בתחתית עמוד זה),נא להגיע עם סכום מדוייק!
 • במקרה של אובדן / גניבה של דרכון בתוקף, עדיף שהעתק של דוח האובדן יוצג לרשויות המקומיות.

לילד הקטין (עד גיל שנתיים)

 • 2 תמונות פספורט של הילד
 • טופס בקשה להוצאת דרכון חתום עלידי שני ההורים
 • תעודה מזהה של ההורים (דרכון או תעודת זהות עם ספך)
 • דרכון ישראלי של הילד במידה ויש
 • מזומן לתשלום (ראה תעריפים בתחתית עמוד זה),נא להגיע עם סכום מדוייק!
 • במקרה של אובדן / גניבה של דרכון בתוקף, עדיף שהעתק של דוח האובדן יוצג לרשויות המקומיות.

שימו לב!

 • אם אחד ההורים אזרח האיחוד האירופי ואינו יכול להגיע כדי לחתום על הטופס ההסכמה, יכול מבקש הדרכון לצרף צילום של המסמך המקורי החתום עלידי ההורה הנעדר (יש לחתום על המסמך לצורך השוואת החתימות)
 • אם אחד ההורים הוא אזרח שאינו שייך לאיחוד האירופי,יהיה עליו לחתום על טופס הסכמה בנוכחות עובד הקונסוליה, עם הצגת תעודת זהות.
 • אם אחד משני ההורים הוא אזרח שאינו איחוד האירופי ואינו מסוגל להגיע באופן אישי, עליו לחתום על הצהרת ההסכמה בנוכחות פקיד ציבור באיטליה, או עליו ללכת לחתום על ההסכמה בשגרירות או בקונסוליה האיטלקית שנמצאת בארץ מגורים זרה.
 • במקרה שלא ניתן לקבל את ההסכמה מההורה השני מסיבות שיש לתמוך בהן בנימוקים מוצקים וראיות נאותות, ייתכן שיהיה צורך בצו של שופט המשגיח. ראש המחלקה הקונסולרית ממלא את תפקידיו של שופט המשגיח לקטינים תושבים / רשומים במחלקה הקונסולרי בתל אביב. אם, לעומת זאת, הקטין תושב איטליה, לבית המשפט לנוער סמכות,
 • במקרה של מות אחד ההורים, ויש להציג העתק מקורי של תעודת הפטירה. אם המוות התרחש במדינה שאינה ישראל או איטליה, יש להציג את תעודת המוות אך ורק בתרגום חוקי באיטלקית או במתכונת רב לשונית.