אתר זה משתמש בעוגיות טכניות, אנליטיות וצד שלישי.
על ידי המשך גלישה, אתה מקבל את השימוש בעוגיות.

העדפות cookies

הרשת הקונסולרית

השגריר
גיאנלויגי בנדטי

סגן השגריר
ציר-יועץ ג'אנמרקו מאקיה
טל. 03-5104004
פקס 03-5100235

נושאים כלכליים ומסחריים
מזכיר ראשון גב' לודוביקה לביאני מנצ'ינלי
טל. 03-5161744
פקס 03-5161755
sporunico.telaviv@esteri.it

נושאים מדיניים ועיתונות

מזכיר ראשון גב' ג'וליה קלברזה
טל. 03-5104004
פקס 03-5100368
stampa.telaviv@esteri.it

נושאים מדיניים וקונסולריים
מזכיר ראשון – אמנואלה אולדני
נספחת לנושאים קונסולריים: גב' סילויה לומצי
טל. 03-5104004
פקס 03-5161560
consolato.telaviv@esteri.it

הנספח הצבאי
אל"מ גואידו צ'ריוני
טל. 03-5164029
פקס 03-5164094
difeitalia.telaviv@smd.difesa.it

משרד התרבות

טל. 03-5104004
פקס 03-5100235
telaviv.ambcultura@esteri.it

המשרד לענייני מדע(הדסק הכלכלי של איטליה)
נספח המדע פרופסור סטפאנו ונטורא
טל. 03-5104004
פקס 03-5161755
scienza.telaviv@esteri.it

הנהלת חשבונות
נספחת לענייני מנהלה אוגניו בולדריני
טל. 03-5104004
פקס 03-5161792
amministrazione.telaviv@esteri.it

המכון האיטלקי לתרבות בתל אביב
נספחת התרבות גב' מאריה סיקה
טל. 03-5161361
פקס 03-5161330
iictelaviv@esteri.it

המכון האיטלקי לתרבות סניף חיפה
גב. קלאודיה רומנו
טל. 04-8536091
פקס 04-8523934
iichaifa@esteri.it

נציבות הסחר האיטלקית
מר פבריציו קמסטרה

טל:(0)972-3 6918142
פקס:(0)972-3 6962812
telaviv.telaviv@ice.it
www.ice.gov.it

לשכת המסחר ותעשיה ישראל-איטליה
מר.רוני בנטוף
טל:(0)972-3 5164292
פקס:(0)972-3 5164306
office@italia-israel.com
www.italia-israel.com