אתר זה משתמש בעוגיות טכניות, אנליטיות וצד שלישי.
על ידי המשך גלישה, אתה מקבל את השימוש בעוגיות.

העדפות cookies

תרומת דם לרעידת האדמה במרכז איטליה

שירות תרומות
על תרומות של שירות הצלב האדום האיטלקי לרעידת האדמה של Amatrice, רייטי ואיטליה המרכזית 

In seguito al forte sisma che ha scosso il centro Italia, la Croce Rossa Italiana è operativa con oltre 420 operatori e più di 100 mezzi per assistere la popolazione colpita dal sisma in Centro Italia.

Servizio donazioni
Attivato il servizio donazioni della Croce Rossa Italiana per il terremoto di Amatrice, Rieti e del Centro Italia

Email: aiuti@cri.it
Telefono: 06.5510
Beneficiario: Associazione italiana della Croce Rossa
Causale: "Poste Italiane con Croce Rossa Italiana – Terremoto Centro Italia"
IBAN: IT38R0760103000000000900050
BIC/SWIF: BPPIITRRXXX