אתר זה משתמש בעוגיות טכניות, אנליטיות וצד שלישי.
על ידי המשך גלישה, אתה מקבל את השימוש בעוגיות.

העדפות cookies

עדכון לגבי הוצאת דרכונים חדשים03/08/2012  

החל ב-1 במרס 2010 יונפקו דרכונים אלקטרונים עם טביעת אצבעות דיגיטלית של בעל הדרכון..

לפיכן, מבקשי דרכונים יתבקשו להגיע באופן אישי לשגרירות ולתת טביעת אצבעות


במעמד הגשת הבקשה לדרכון        


הטיפול בכל הנתנים האישיים שיימסרו ייעשה על פי דרישות החקיקה על הטיפול בנתונים


אישיים ( תקנת חוק מסץ1962003