אתר זה משתמש בעוגיות טכניות, אנליטיות וצד שלישי.
על ידי המשך גלישה, אתה מקבל את השימוש בעוגיות.

העדפות cookies

הארכת תוקף רישיונות הנהיגה האיטלקים

שגרירות איטליה מודיעה כי בהתאם לחקיקה שאומצה לאחרונה בנושא מגיפת הקורונה

, תוקפן של רישיונות נהיגה באיטליה הוארך באופן הבא:

• לרישיונות עם תאריך תפוגה מקורי בין 31/01/2020 ל 29/12/2020, התוקף מורחב עד 29/10/2021;

• לרישיונות שתוקפם המקורי בין התאריכים 30/12/2020 ל- 30/06/2021, התוקף הוארך לעשרה חודשים מיום התפוגה המקורית;

• לרישיונות עם תאריך תפוגה מקורי בין התאריכים 01/07/2021 ל- 31/07/2021, התפוגה תוארך ל- 29/10/2021.

שים לב גם כי על פי אמנות. 2, סעיף 1, לד.ל. 30 באפריל 2021 נ. 56, תוקפם של מסמכי הזיהוי עם תאריך התפוגה המקורי בין 31/01/2020 ל 29/09/2021 הוארך עד 30/09/202