אתר זה משתמש בעוגיות טכניות, אנליטיות וצד שלישי.
על ידי המשך גלישה, אתה מקבל את השימוש בעוגיות.

העדפות cookies

הליכי מיון לאיוש משרת נהג/עובד כללי/מרכזן בשגרירות איטליה בישראל – דחיית המועד האחרון להגשת מועמדות

נדחה המועד האחרון להגשת מועמדות להליכי מיון לאיוש משרת נהג/עובד כללי/מרכזן בשגרירות איטליה בישראל, כמפורט בהודעה זו. ההודעה פונה לגברים ולנשים כאחד, ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

ניתן להגיש מועמדויות לכתובת הדואל archivio.telaviv@esteri.it לא יאוחר מחצות של תאריך 16 ביוני 2022.

בהגשת המועמדות על המועמדים לציין את הפרטים הבאים:

1)     כי הם בעלי אזרחות או אזרחויות של המדינות הבאות: _____________;

2)     כי הם בעלי בריאות תקינה;

3)     כי הם תושבי ישראל החל מתאריך __________;

4)     כי אין לחובתם הרשעות פליליות (כולל בחו"ל) וכן כי לא מתנהלים נגדם הליכים פליליים באיטליה או במדינה אחרת;

5)     כי מעמדם ביחס לחובת השירות הצבאי (לגבי מי שחלה עליהם חובת גיוס) הוא __________;

6)     כי הם בעלי תעודות המוכיחות השכלה כדלקמן _________;

7)     כי הם בעלי רישיון נהיגה תקף מסוג ______ שהונפק ע"י __________;

8)     כי הם בעלי השכלה עודפת על הנדרש לתפקיד, ולצרף אישורים מתאימים;

9)     כי צברו ניסיון עבודה כמפורט להלן, ולצרף אישורים מתאימים ו/או אישורי העסקה:

המעסיק

תפקידים

תקופת ההעסקה

מתאריך      עד תאריך

סיבת סיום ההעסקה