אתר זה משתמש בעוגיות טכניות, אנליטיות וצד שלישי.
על ידי המשך גלישה, אתה מקבל את השימוש בעוגיות.

העדפות cookies

תעודת זהות דיגיטלית

ניתן להנפיק את התעודת זהות הדיגיטלית רק לאזרחים איטלקיים השוהים בקביעות בתחום השיפוט הקונסולרי שלהם, שכבר רשומים בתיק הקונסולרי ונתוניהם האישיים כבר קיימים במאגר המידע של הרישום איטלקים המתגוררים בחו"ל של משרד הפנים האיטלקי.

למטרות הנפקת התעודת זהות הדיגיטלית יש צורך בקוד מס מאומת. אם אין ברשותכם קוד מס, הוא יונפק  על ידי סוכנות ההכנסה באמצעות המשרד הקונסולרי לפני הנפקת התעודה .

תוקף התעודה

תוקף תעודת הזהות, כמו לדרכונים, משתנה בהתאם לגיל המחזיק:

  3 שנים לקטינים מתחת לגיל 3;

  5 שנים לקטינים בין הגילאים 3 עד 18;

  10 שנים למבוגרים.

אופן הבקשה

miכדי לקבוע תור יש ולעלות עותק של תעודה מזהה איטלקית (בשדה "מסמך") וטופס הבקשה (בשדה "אחר"). שני הקבצים חייבים להיות בפורמט PDF, לא יותר מ-2 MB וניתנים לקריאה ברורה.

 ניתן לקבוע תור לתעודת הזהות האלקטרונית באמצעות המערכת לקביעת תורים.

מרגע הבקשה ועד למועד התור, יחלפו לפחות 20 יום, הנחוצים על מנת לאפשר למשרד הקונסולרי לבצע את בדיקת הנתונים האישיים, לפתור כל אי התאמה ולוודא שאין מניעה להוצאת המסמך.

שימו לב שהרישום ב-A.I.R.E. הכרחי לצורך הגשת הבקשה להנפקת ה-CIE. כמו כן, עבור אזרחים איטלקים שנולדו בחו"ל, חלה חובת רישום של תעודת הלידה ברישום האזרחי

בהגעה לקבל את השרות  תדרשו להציג את המסמכים הבאים:  תעודת זהות או דרכון איטלקים  טופס הסכמה חתום עלידי 2 ההורים במקרה של  קטין מתחת לגיל 18

במועד הפגישה הפקיד הקונסולרי יצלם אתכם ולמעט קטינים מתחת לגיל 12 ,יקח את טביעות האצבע והחתימה שלכם,  כל אלה יישמרו בבטחה בשבב הקיים בתעודה-CIE ולא יועברו בשום מקום אחר

עלות התעודת זהות הדיגיטלית היא: 21.95 יורו (אשר ישולמו בשקלים), במקרה של הנפקה חדשה, במקרה של שכפול עקב גניבה או אובדן יורו.27.11

התשלום הוא במזומן

תעודת הזהות ה-CIE תשלח בדואר לכתובת המגורים שלכם (או כתובת המסירה) המוצהרת על ידי המבקש, הדפוס, תוך כ-20 יום מתאריך הפגישה בקונסוליה. במקרה של אי מסירה עקב כתובת שגויה, היא תישמר בסניף הדואר המקומי, ולאחר מכן המעטפה תוחזר למשרד הקונסולרי הרלוונטי לניסיון מסירה נוסף.

של העירייה באיטליה אליה משוייכים.