אתר זה משתמש בעוגיות טכניות, אנליטיות וצד שלישי.
על ידי המשך גלישה, אתה מקבל את השימוש בעוגיות.

העדפות cookies

רישום צו גרושין

הבקשה לתמלול צו גירושין ישראלי אינה מחייבת את נוכחותו הגופנית של המבקש בקונסוליה והיא יכולה להיעשות בקלות באמצעות ההליך הבא:

  1. .1 למלא הצהרה עצמית (חלופית לאישור נוטריוני);
  2. לצרף את תעודת הגירושין שהונפקה על ידי הרבנות המקומית (לבני הדת היהודית) או על ידי בית הדין השרעי (לבני הדת המוסלמית) שהוכשרה על ידי משרד הדתות, עם האפוסטיל של משרד החוץ והתרגום שבוצע על ידי נוטריון המוכר עלידי השגרירות;
  3. לצרף את הפרוטוקול ואת צו הגירושין שהוציא בית המשפט (דתי או אזרחי) שהוכשר על ידי משרד הדתות, עם האפוסטיל של משרד החוץ הישראלי ותרגום שבוצע על ידי נוטריון המוכר עלידי השגרירות;
  4. לצרף הצהרה של בית הדין הרבני או בית הדין השרעי (במקרה של נישואין מוסלמים) לפיה הגירושין הם סופיים וכי אין אפשרות לערער נגדם, עם אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי ו/או ותרגום שבוצע על ידי נוטריון המוכר עלידי השגרירות;
  5. .לצרף "מעשה בית הדין" שהוכשר עלידי משרד הדתות ועם אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי ומתורגם על ידי נוטריון המוכר עלידי השגרירות
  6. . לצרף עותק של הדרכון או תעודת הזהות האיטלקית שלך.

יש בשלב ראשון לשלוח את התיעוד לאישור למייל telaviv.sportello@esteri.it

לאחר קבלת אישור במייל

ניתן לשלוח באמצעות דואר רשום לקונסוליה בכתובת:

שגרירות איטליה בתל אביב – המחלקה הקונסולריות

רחוב המרד 25

תל-אביב 6812508

או לשלשל ישירות לתיבת הדואר של הקונסוליה, (ימי שני עד שישי), הממוקמת בכניסה לשגרירות (בקומה 21, מגדל הסחר, רחוב האמרד 25, תל אביב)

יש לציין שהמסמכים המקוריים לא יוחזרו