Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

קבלת האזרחות האיטלקית בעקבות נישואין-הודעה חדשה

צו חקיקה מס’ 113 מתאריך 4 באוקטובר 2018, שאושר כחוק מס’ 132 ב-1 בדצמבר 2018 ונכנס לתוקף ב-4 בדצמבר 2018, כולל מספר שינויים בתנאי האזרחות. חשובים במיוחד החידושים הבאים, הנוגעים להתאזרחות:

זמנים
זמן הטיפול בהליך המנהלי להתאזרחות, מהגשת הבקשה עד לאישורה – במקרה שאכן תאושר – הוארך ל-48 חודשים.

דרישות לידע בשפה
תנאי מקדים נוסף למתן אזרחות הוא מעתה ידיעת השפה האיטלקית, לכל הפחות ברמה B1 לפי המסגרת האירופית המשותפת לשפות CEFR. הידע בשפה יוכח באמצעות תעודה ממוסד הוראה ממלכתי או שווה-ערך או באמצעות אישור מטעם מוסד מסמיך מוכר רשמית ע”י ממשלת איטליה.
כרגע המוסדות המוכרים השייכים למערכת ההסמכה המאוחדת CLIQ הם המוסדות הבאים:
Universita’ per stranieri di Siena
Universita’ per stranieri di Perugia
Universita’ Roma Tre
Societa’ Dante Alighieri