Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

הנחיות חדשות לנסיעה לאיטליה

החל מה 7 באפריל ועד ה 15 למאי, לנוסעים לאיטליה מישראל נדרש:

• להציג בדיקת קורונה שלילית (מולקולרית או אנטיגנית) שבוצעה תוך 48 שעות לפני הכניסה לאיטליה;
• לעדכן את מערך הבריאות המקומי ולשהות בבידוד לתקופה של חמישה ימים,
• לעבור בדיקה מולקולרית או אנטיגנית נוספת בתום הבידוד בן חמישה הימים
הוראות אלה אינן חלות על מי שנמצא בתנאים החריגים הבאים.
על פי החוק האיטלקי, הנסיעה מותרת ללא צורך בסיבה מוצדקת ולכן גם למטרת תיירות.

למידע נוסף על נסיעה לאיטליה מישראל, עיין בעמוד זה.