אתר זה משתמש בעוגיות טכניות, אנליטיות וצד שלישי.
על ידי המשך גלישה, אתה מקבל את השימוש בעוגיות.

העדפות cookies

הכרה בילד

ההכרה בילד מתבצעת בדרך כלל לאחר רישום תעודת הלידה הזרה באיטליה.

כדי להיות תקפה  ,היא חייבת לעמוד בתנאים שנקבעו בחקיקה שלנו (סעיף 250 ואילך של הקוד האזרחי) ועליה להיות מגובת במסמך שיש עליו אפוסטיל שתורגם לאיטלקית.

אם ההכרה של התעודה הזרה, אינה תואמת את הדרישות המתוארות בחקיקה הנ"ל (לדוגמה  במקרה של ילד שנולד מחוץ למסגרת הנישואין), יהיה צורך לבצע הכרה בילד במשרד הקונסוליה עלידי חתימה של הורי הילד, על מסמך יעודי אשר יצורף לתעודת הלידה.

ההכרה בילד יכולה להתבצע  גם בעקבות החלטת בית משפט זר, אם הוא עומד בדרישות חוק מס' 218/1995,

במקרה שהילוד הוכר בלידה על ידי הורה אחד בלבד, יכול ההורה השני להכיר בילדו במילוי הצהרה יעודית בפני הקוסול (או סגנו) בכפוף להסכמתו של ההורה שהכיר בו ראשון.

במקרה שיש צורך בהכרה בילד יש להביא:

תעודת לידה של הילד מתורגמת ועם אפוסטיל. תעודת הלידה חייבת להכיל את כל המידע הנוגע להורה לרבות, שם אבי האם ואת שם המשפחה של האב;

טופס בקשה לרישום לידה שניתן להוריד מהאתר שלנו

– עותקים של דרכונים של ההורים ושל הילד (גם אם מחזיקים בדרכון מקומי)

לאחר איסוף כל התיעוד, יש לקבוע תור דרך פורטל PRENOTAMI ולבחור בשירות "הכרה יולדות\אבהות". יש להעלות את המסמכים המפורטים לעיל בשדות המתאימים בפורמט קריא ובגודל שלא יעלה על 2MB.

חשוב: ביום הפגישה אנו מבקשים את נוכחות ההורים והילד (אם מעל גיל 14),כדי למסור את התיעוד המקורי ולחתום על הצהרת ההכרה.