אתר זה משתמש בעוגיות טכניות, אנליטיות וצד שלישי.
על ידי המשך גלישה, אתה מקבל את השימוש בעוגיות.

העדפות cookies

מרשם אזרחי (A.I.R.E)

 רישום במרשם של האיטלקים החיים מחוץ לאיטליה הוא זכותו וחובתו של כל אזרח והיא תנאי הכרחי לקבלת שירותים הניתנים על ידי הנציגויות הדיפלומטיות והקונסולרית בחו"ל ולמימוש זכות ההצבעה.

כדי להירשם, יש לבצע את השלבים הפשוטים הבאים:
שלב 1 – הרשמה ל- Fast.it
• היכנסו והירשמו בפורטל Fast.it;
• לאחר ההרשמה, תוכלו לעשות בקשת רישום ל- AIRE, בהתאם להוראות;
• לאחר הזנת הנתונים האישיים שלך, המערכת תיצור באופן אוטומטי "טופס בקשת רישום AIRE" אותו יהיה עליכם להוריד, להדפיס ולחתום.
שלב 2 – טעינת מסמכים
העלו את הקבצים הבאים לאזור הייעודי:
1.טופס בקשת רישום AIRE", "חתום וסרוק כראוי (ראה "שלב 1");
2.סריקה של הדרכון האיטלקי בתוקף של כל אחד מבני המשפחה (יש לדאוג שיראו בבירור את התמונה, החתימה,הנתונים האישיים ומספר המסמך);
3.סריקת מסמך המוכיח את המגורים בישראל, למשל, "תמצית רישום מלא", חשבון קבלת שירות (מים, חשמל או גז) או ארנונה על שם המבקש. במקרה של מגורים למטרת לימודים או לעבודה, אשרת ויזה ישראלית מתקבלת גם כן כהוכחת מגורים.
• לאחר העלאת המסמכים המצוינים ב "שלב 2" ניתן יהיה לשלוח את בקשת ההרשמה שלך ל- AIRE
שלב 3 – אימות הבקשה על ידי הקונסוליה
הקונסוליה תעבד את בקשתך ותבדוק את המסמכים שהועלו.
אם יימצאו טעויות, תקבל על כך הודעה מהקונסוליה;
אולם אם הקובץ הועלה כראוי, הקונסוליה תאשר את בקשתכם ותשלח אותה לעירייה אליה אתם משתייכים באיטליה;
לאחר אימות הבקשה, תקבלו הודעת דוא"ל מהקונסוליה.
שלב 4 – הרשמה במרשם של העירייה באיטליה אליה אתם משתייכים
רישום ה AIRE, יתבצע עלידי העירייה שלאחר שזאת תבצע את הבדיקות המתאימות, תארגן את רישומכם במרשם האיטלקים המתגוררים בחו"ל ותשלח לכם הודעת דוא"ל.
עדכון נתונים
במקרה של שינוי מקום מגורים, שינוי בהרכב התא המשפחתי או במצב המשפחתי (נישואין, לידה, גירושין, מוות וכו '), כמו גם במקרה של אובדן אזרחות איטלקית, זכרו לעדכן מייד את נתוני הרישום שלך /- AIRE.

 עדכון כתובת מגורים 

לעדכון כתובת מגורים ללחוץ כאן

חזָרָה לַאיטליה

במקרה של חזרה סופית לאיטליה, יהיה עליך לפנות באופן אישי לעירייתך כדי להצהיר על כתובת המגורים החדשה. העירייה תדאג לביטול רישומכם מה- AIRE ולהרשמה בו זמנית במרשם האוכלוסייה באיטליה. לאחר מכן ,תהיה באחריותה של העירייה להודיע רשמית על תאריך החזרה שלכם לאיטליה לקונסוליה שלנו.
למידע נוסף
> דף המוקדש ל- AIRE
> שש סיבות טובות להצטרף ל- AIRE